Kaartje # 1
Het thema van de Maan van de Rijpe Bessen is overleven.

Het geeft niet welke lasten het leven je onlangs heeft bezorgd, deze maan betekent overwinning van tegenstand. Kwesties uit het verleden doen zich weer voor omdat spirit nu weet dat je ze aankunt. Waarheden die je hebt vermeden komen later weer boven water. Bied de les het hoofd en laat de lasten, die je persoonlijke vervulling in de weg staan, los. Deze kaart moedigt je aan om je zachtere, vrouwelijke kant die je diep binnenin hebt, te onderzoeken en je emoties te tonen. Zie ze met een open, koesterend hart onder ogen en uit ze met de kracht en stabiliteit van de invloed van Maan van de Rijpe Bessen. Wanneer je deze balans ontdekt ervaar je een emotionele kalmte en de stem van je intuïtie kunnen horen. Je zult de kracht en de moed hebben om voor jezelf een rijk leven te accepteren. Wees een voorbeeld voor anderen die naar je opkijken. Je eigen kracht bezitten ontstaat door het accepteren en creëren van overvloed door op een vriendelijke manier vol te houden door wilskracht.

Kaartje # 2

Je hebt deze kaart getrokken omdat je gevraagd hebt hoe je een bepaalde situatie zou kunnen verbeteren. Aartsengel Michaël adviseert je om helemaal overtuigd te zijn van het resultaat dat je wenst. Als je aarzelt of onzeker bent of je het wel verdient, of dat je het voldoende waard bent, zal het uiteindelijke resultaat onbevredigend zijn. Door een duidelijke overtuiging te hebben, help je jezelf om veranderingen in je leven te ontketenen.

Kaartje # 3
Duik maar in het diepe!

Je hebt geen onderzoekingen of meer tijd nodig. Je kunt je gevoelens ten opzichte hiervan vertrouwen. Ik zal je bij de noodzakelijke stappen in de gegeven omstandigheden begeleiden. Het belangrijkste is dat je het koste wat het kost niet voor je uitschuift. Ga stapje voor stapje zodat je niet door de situatie overweldigd wordt. En doe het dan vooral regelmatig.
Je weet al precies wat je moet doen in deze situatie en je bent er helemaal klaar voor. Ik ben er om je te bevestigen dat je beslissing juist is.  Ofschoon er misschien af en toe nog veel werk te verrichten is of wat emotionele onrust voorkomt, zal dit heel snel veranderen in een geestelijke verlichting die je kunt vergelijken met een zacht zomerbriesje.
Soms kun je je te emotioneel of te moe voelen om iets te ondernemen. Dat komt omdat je je onzeker voelt of je beslissing wel “correct” is.  Gewoonlijk is een ongegrond schuldgevoel de boosdoener ervan dat alle energie en gelukkige gevoelens uit je gezogen worden. Als dit gebeurt kun je de Engelen aanroepen om je steunen in je overtuiging. Zie hoe alle deuren heel gemakkelijk voor je open gaan met elke stap die je neemt. Dat is alweer een teken dat je op de juiste weg bent.

Kaartje # 4

Omhels je eigen kracht op een liefdevolle manier en gebruik het voor het welzijn van iedereen. Ik zal alles wat je doet begeleiden zodat het andere mensen kan inspireren en motiveren. Ik zal ook elke twijfel aan je kwaliteiten omzetten tot een groter verlangen om te dienen en mensen van alles te leren. Wanneer je je beter concentreert op “Hoe mag ik dienen?” hoef je jezelf er niet druk over te maken wat anderen over je zullen denken. Focus jezelf op je sterke punten, de vele lessen die je hebt geleerd en hoe goed het voor je voelt om een levend voorbeeld te zijn van iemand die zijn of haar eigen innerlijke leiding volgt.

Kaartje # 5

Je bent een verlicht persoon: een wijze, een geleerde, een hogepriester(es),  een magiër en een uitmuntend schepper. Nu is de tijd gekomen om je spirituele kracht en macht op te roepen en je invloed uit te oefenen. Transformeer op een liefdevolle en vastberaden manier je intenties tot werkelijkheid. Spreek een aantal gebeden uit over je intenties en vraag om leiding en bepaalde tekenen om je manifestaties op het hoogste niveau gestalte zien te krijgen.

Kaartje # 6
Kinderen staan open voor jouw hartverwarmende aard.

Jij vindt hun recht-voor-zijn-raapheid, eerlijkheid, vrolijkheid en onschuldigheid ook heel leuk. Op diverse wijzen doen zij een herinnering aan je innerlijke kind en helen het ook. Je bent op zoek naar dezelfde dingen die je deze kinderen wilt geven die jij wilde toen je klein was. je voelt ook een innerlijke roeping om het leven van deze kinderen te veraangenamen ene vraagt je af wat je hiervoor het beste kunt doen. Ik ben bij je als een Beschermengel die het prachtig vindt om jou nieuwe mogelijkheden te geven voor het helpen van kinderen, Alles wat je moet doen is het opmerken van jonge kinderen die kik in je blikveld breng. Wees volkomen jezelf bij deze kinderen en de rest volgt vanzelf. Zo gauw jij klaar bent voor een belangrijkere rol, kun je mij dat laten weten en ik zal dan zorgen dat er nog meer kinderen met jou in aanraking komen. Wees er van verzekerd dat ik inzicht heb ik jouw temperament en dat ik je alleen in situaties plaats die passen bij je hartstochten, talenten en interesses. Je bent een grote zegen voor alle kinderen!

Kaartje # 7

Deze kaart is het antwoord op je vragen of je gebeden over hoe je gelukkiger kunt worden en meer zelfvertrouwen kan krijgen. Het antwoord van de engelen luidt: doe alleen die dingen waarvan jij overtuigd bent dat ze juist zijn. Dit is gebaseerd op de wetten van niemand anders, maar alleen op die van jezelf. De engelen zeggen dat, als je jezelf bezig houdt met gevoelens van schuld en schaamte, je dan je eigenwaarde en je zelfvertrouwen ondermijnt. Andersom kun je een goed gevoel over jezelf hebben, omdat je alleen maar doet waarvan je voelt dat het goed is. Ook dit is gebaseerd op je eigen morele kompas en niet op dat van iemand anders.
De engelen kunnen je behulpzaam zijn bij het veranderen of het helen van elke situatie of relatie, dus ben jij in staat om je gehele leven volledig in overeenstemming te brengen met je innerlijke waarheid.

Kaartje # 8

De kaart Moeder Aarde vraagt van je dat je je open stelt om de volledige waarheid over je leven te voelen.

Je moet bereid zijn om zowel de pijnlijke als vreugdevolle momenten te ervaren om ze helemaal tevoorschijn te laten komen. Wanneer je dat magische punt van vernieuwing bereikt kun je je hart naar het licht laten gaan. Wanneer we uitdrukkingen geven aan onze emoties, kunnen we onze ware vrouwelijke aard laten zien en onze verbinding met alle levende wezen appreciëren.  We leren goed voor onszelf te zorgen en de bewaarsters te worden die we van nature al zijn. Open je hart en laat de ruimte in je hart groeien. Wanneer we onszelf toestaan onze emoties toe te laten, leren we om echt de vrouwelijke creatieve bron in ons naar waarde te schatten.

Pin It on Pinterest

Share This