Omgedraaide kaartjes 29 november 2018

 Kaart 1 Mildheid

Er is een spirituele adel die samengaat met echte mildheid. Ook al weet je absoluut zeker dat jouw mening de juiste is, soms is het wijs om niet op je strepen te staan. Laat het dan vallen, zo belangrijk is het niet. De Schepper kent de waarheid van de situatie, ook als anderen dat niet doen. Er zijn momenten waarop het belangrijk is om onbuigzaam eerlijk te zijn, maar dit is niet zo’n moment. Luister naar de waarheid van anderen, zonder daar je eigen mening tegenover te stellen. Spreek met liefde, vriendelijkheid en diplomatie. Wees vriendelijk voor jezelf, en heb het pad dat je volgt lief.

Kaart 2 Inspiratatie

Leven zonder het sprankelende van nieuwe ideeën is saai, en houdt je af van alles wat heilig is. Creativiteit en inspiratie zijn in feite ontvankelijkheid…… een openstaat voor de Schepper. Zelfs als de motivatie ongewoon is of “raar”, verwelkom altijd nieuwe ideeën, en een frisse kijk op de wereld. Stel jezelf open voor de diep stromende bron van visies, ideeën en intuïtie die in je leeft. Laat Gods wonderbaarlijke ideeën  je stimuleren, door de ochtendmist, door het gouden zonlicht, de wind in de bomen en de stille gedachten in je achterhoofd. En laat die ideeën je opvrolijken, verrijken en nieuw leven inblazen.

Kaart 3  Te voorschijn komen

Dit is een spannende tijd voor je….echt een periode van het begin van nieuwe dingen. Dingen waar je al lange tijd geduldig op zit te wachten staan op het punt zich te manifesteren. Een nieuwe zaaiing echter is het meest kwetsbaar op het moment dat hij net boven de grond komt. Hij moet worden gekoesterd en beschermd, totdat hij sterk genoeg is om tegen het harde klimaat te kunnen. Je moet er dus voor zorgen dat je jezelf en je dromen koestert en beschermt in deze kwetsbare periode. Neem op tijd je rust, eet goed, drink veel water, en neem geneeskrachtige baden. Bereid jezelf voor: en wacht je een nieuw vreugdevol pad.

Kaart 4 Wonderen

Verwacht wonderen. Waardeer ze en vier ze als je ze tegenkomt, hoe klein ook. Sta open, en laat de Schepper moeilijke situaties voor je oplossen, op wonderlijke en mysterieuze wijzen. Vertrouw dat alles in je leven zich volmaakt en met gratie voltrekt, en laat alle angst en twijfel achter je! Stel geen grenzen aan de manier waarop wonderen zich kunnen voordoen in je leven door het hebben van verwachtingen. Sta open voor wonderen die buiten jouw voorstellingsvermogen hun oorsprong hebben.

Kaart 5 Heilige Plaats

Het is op de momenten dat je je terugtrekt in je innerlijke “heiligdom”, dat je echt de stem van je Ziel kunt horen. Creëer een mooi plekje in je huis, dat voelt als gewijd en heilig, en trek je daar geregeld terug (of ook in de natuur). Luister daar met aandacht naar je innerlijke stem. Als je te hard hebt gewerkt, te veel hebt doorgeduwd, of als je worstelt om door te gaan, dan is het nu tijd om stil te staan, stil te zijn, en je innerlijke wereld weer te voeden. Haal die voeding uit de bron van jezelf. Denk na over besluiten die je op dit moment neemt, en ga voort met echte zorg en vastbeslotenheid. Neem een retraitemoment, overweeg het ware verlangen van je hart, en hoor en volg je goddelijke raadgevingen.

Kaart 6 Reis

Je leven is een spirituele reis. En het is niet altijd wat het lijkt. Je hebt geen foute bochten gemaakt: ieder avontuur en ook elke tegenspoed was een deel van de reis, Je bent een gewijde reiziger op een pelgrimstocht naar je Ziel. Er ligt altijd een diepere betekenis in je levensreis dan wat je aan de buitenkant kunt zien. Ook als je over woeste wateren en stormachtige zeeën vaart, als je jezelf de ruimte geeft om stil te staan en met je hart te voelen, dan zul je weten dat altijd gezien wordt, en bemind en gekoesterd, door het universum, door de Schepper, en door je engelen.

Kaart 7 Leiderschap

Een leider trapt het gras plat, en ruimt obstakels uit de weg, zodat het pad voor de anderen gemakkelijker te begaan is. Het kan zijn dat je je je soms alleen voelt of moe bent, maar weet dat wat jij doet het verschil maakt in het leven van menigeen. De grootste leiders zijn zij, die weten hoe ze dienstbaar kunnen zijn, en hoe ze anderen het juiste duwtje in de rug kunnen geven om hun dromen waar te maken. Als je in het verleden meer op de achtergrond bent gebleven, dan is het nu jouw beurt om naar voren te treden, en een licht voor anderen te zijn.

Kaart 8 Plezier

In de hedendaagse maatschappij en cultuur zijn we geprogrammeerd om te geloven dat plezier hebben verboden is, alleen veroorloofd is bij kleine beetjes, of dat plezier hebben pas mag na het werk. Stel je de goede momenten uit, omdat je te druk bent met eerst allee werkverplichtingen te volbrengen? Onthoud je jezelf plezierige momenten omdat er niet genoeg tijd zou zijn: of omdat het egoïstisch lijkt? Stop – je geest heeft plezier nodig! Voor je ziel is plezier hebben de manier om je levenskracht weer op te laden en je weer vitaal te maken. Maak het verwennen van jezelf een prioriteit, en je zult alle energie hebben die je nodig hebt om alles te realiseren wat je wilt.

Kaart 9 Gerichte aandacht

Wat je om je heen ziet is het resultaat van waar je aandacht naar uit gaat. Als je gedachten zich bezig houden met iets goed, dan trek je positieve ervaringen aan. Als je aandacht ligt bij iets wat niet werkt, creëer je daarna meer van diezelfde moeilijke en uitdagende situaties. Als je niet gelukkig bent met de koers van je leven, concentreer je dan op wat je verlangt, en niet op wat je niet wilt. Om innerlijke kracht te genereren, moet je je energie van binnen bundelen, en je bewust richten op een ding. Aandacht die verbrokkeld is over duizend dingen, en duizend kanten op kijkt verzwakt je kracht. Wijd je aandacht aan je carrière, je relaties, een hobby, of aan iets waarvoor je enthousiast bent.  Verminder de activiteiten, die voor dit doel niet essentieel zijn, en het zal slechts een kwestie van tijd zijn, en er gebeuren wonderen.

Pin It on Pinterest

Share This