Omgedraaide kaartjes 11 juni 2018

Kaartje # 1 Denk na over jouw waarheid

Het is tijd om je te ontspannen. Het ergste is voorbij, en waar je het meest voor vreesde is verleden tijd.
Je wordt gevraagd te stoppen met het verkopen van illusies, en te beginnen met de principes te dienen van waarheid, integriteit, moed, en bovenal liefde. Geniet de vrede en de rust die voortvloeien uit het je laten inspireren door je hogere zelf, en te komen tot zinvollere en onzelfzuchtige inspanningen. Als je op zoek bent naar je ziel, dan vindt je jouw licht.

Kaartje # 2 Begin te verkennen

Ben je tot je verrassing nieuwsgieriger dan normaal? Verlang je plotseling naar een leven met meer kwaliteit dan het leven dan je nu leeft? Naar een leven met meer creativiteit, waarin je meer kunt genieten? Zou je graag de sleur willen doorbreken, andere dingen doen dan de gewone?
De bedoeling van je ziel op dit moment is je het avontuur te doen aangaan van het onbekende. Het zal je terugbrengen tot je ware zelf. Dus volg je ziel, en probeer dingen uit die volledig afwijken van wat je normaal doet.
Leg je geest geen beperkingen op maar wees open en ontvankelijk voor elke boeiende kans of uitnodiging. Doe het gerust rustig en voorzichtig, maar ga wel voorwaarts. Het Universum waakt over je, en beschermt je gedurende de hele reis.

Kaartje # 3 Kijk vooruit

Ben je overmatig kritisch over fouten die je in het verleden hebt gemaakt? Denk je dat je het nooit goed genoeg doet, hoe hard je het ook probeert?
De bedoeling van je ziel op dit moment is dat je deze saboterende stem van je ego afbreekt, dat je ziet dat het de -stem ven een onecht ik is. De waarheid is dat jij hier op aarde een prachtige geest bent, die hier is gekomen om te leren, en om de oneindige goddelijkheid in je tot uitdrukking te brengen.
Met spijt naar het verleden kijken dient op geen enkele manier de groei van je ziel. Wat er ook aan het licht komt in je spirituele school, je ontdekt iedere keer precies datgene wat je moet leren, op jouw manier, en volgens jouw ‘schema’. En dat betekent niet dat je geen fouten maakt. Natuurlijk doe je dat, want dat is precies de manier waarop je je kennis en weten vergaart – dat is waarvoor het gaat op een school.
Moeilijk als het is, geniet in elk geval van de school die het leven is, en zie uit naar al de lessen die je zult leren. Begin je met realiseren dat, ook als je leven één grote wanorde en chaos is, je uiteindelijk altijd leert, en de wanorde zal voorbijgaan. Ja, soms is alles zeer verwarrend, maar verlies je perspectief niet uit het oog.
Als je vlak voor een doorbraak staat, zien de dingen er vaak somber uit. Eis geen perfecte hier, je ‘spirit’ is precies waar die moet zijn, en jezelf zien als ‘niet heel’is een beginnersfout. Lach om de fouten die je maakt. Ja, zie de humor in alles. Er is nooit iemand die zakt voor de school van het leven.

Kaartje # 4 Word een zuiver kanaal

De beste manier om een leven te leven dat vol is van magische kracht, is om een zuiver kanaal te worden voor je hogere zelf en voor de goddelijke heilige Levensgeest. Ben jij zo’n kanaal…..of ben je er een dat de modder en puin van de wereld bevat? Je kunt beginnen je spirituele golflengte schoon te maken door wat innerlijk huiswerk te doen. Is er ergens in je leven rommel of wanorde, maar weiger je nog steeds om hulp te vragen bij het opruimen? De bedoeling van je ziel op dit moment is alle geestelijke rommel, puin, verwarring, en psychische warboel weg te bezemen die je weerhouden een zuiver en ontvankelijk kanaal te zijn voor je hogere zelf en de goddelijke Geest.
Maak heel eerlijk de inventaris op van alles wat je geest doet dichtslibben, en wat maakt dat het goddelijke niet door je heen kan stromen. En vind dan de moed en de discipline om deze blokkades uit de weg te ruimen.

Kaartje # 5 Leef je leven ten volle

Heb de moed om jezelf tot het uiterste uit te dagen, en je passie na te streven zonder terughouding. Het aardse bestaan is maar kort. Verknoei het dus niet door jezelf te weerhouden het tot op de bodem te verkennen en te ervaren. Droom groot, en leef breed. Dit is je speelplaats en jij bepaalt de spelregels. Blijf niet bij de zijlijn staan wachten hoe de tijd voorbijgaat.

Kaartje # 6 Werk met toewijding

Worstel je met de vraag hoe je een spiritueel leven kan hebben en je tegelijkertijd moet bezighouden met de eisen die het dagelijkse leven je stelt?
De bedoeling van je ziel is op dit moment dat je in de wereld bent maar niet van de wereld. Geniet van je wereldlijke ervaringen en verken de mogelijkheden ervan aan alle kanten, maar wordt er niet door opgeslorpt. Wijd al je dagelijkse activiteiten aan je Schepper. Wees dankbaar voor di werkveld en geniet ervan.
Ontsteek je creatieve vuur, en duik dan met toewijding in de zee van fysieke, emotionele, sensuele en seksuele ervaringen. Gebruik de tastbare wereld om je ‘spirit’t leren kennen, lief te hebben en volledig tot expressie te brengen. Niets in het leven is op zich goed of fout, door ons denken lijkt dat alleen maar zo. Je leven van sensualiteit en van plezier willen steriliseren is niet spiritueel. Dat is alleen maar een trucje van je ego om je hoger zelf achter slot en grendel te houden. Gebruik je zintuigen om de weg terug te vinden naar het goddelijke, en je zult merken, dat de ‘spirit’in jou de schepper is van voorspoed, groei en geluk.

Kaartje # 7 Vergeef en vergeet

Voel je je nog steeds gekwetst door teleurstelling of door verraad in het verleden, kort of lang geleden? Heb je diep van binnen een muur opgetrokken tussen jou en anderen als een manier van zelfbescherming? Houd je vol dat je niets nodig hebt en dat je volkomen onafhankelijk bent? Nou, maak je dan klaar voor een verandering! Je leven maakt een draai, en wel zodanig dat je, om voorwaarts te kunnen gaan, je moet openstellen, en je persoonlijker met anderen moet verbinden. Op zielsniveau wijzen de worstelingen van het moment allemaal op het feit dat het tijd is om de muren neer te halen die maken dat je de steun van anderen niet kan ontvangen.
De bedoeling van je ziel op dit moment is dat je je gevoel van eigenwaarde en de liefde voor jezelf water geeft en laat groeien, want zonder dat kun je de hulp van anderen niet voelen en niet aannemen. Het is innerlijk huiswerk, en dat is nu jouw taak. Hoe pijnlijk sommige ervaringen ook voor je zijn geweest, de echte verwonding was niet dat iemand jou niet goed behandelde, maar dat jij onterecht geloofde dat je het niet verdiende dat iemand van je hield.
Vergeet en vergeef het verleden. Je hebt het overleefd, je hebt er (hopelijk) van geleerd, en nu is het tijd om verder te gaan en jezelf volledig lief te hebben. Begin met te waarderen wie je werkelijk bent: een kind van God. Erken wat beminnenswaard is in jezelf, en stop met de waarheid van jouw goddelijkheid te ontkennen. Dat is het begin.

Pin It on Pinterest

Share This