Nieuwetijdskinderen (NTK)


Nieuwetijdskinderen.

Nieuwetijdskinderen is een verzamelnaam voor extra gevoelige kinderen of volwassenen, die naast hun hoogsensitiviteit een spirituele begaafdheid hebben en een grote innerlijke wijsheid. Nieuwetijdskinderen kenmerken zich door de diepe behoefte om de wereld te helpen. Ze voelen van jongs af aan een duidelijke taak of missie in het leven, wat alles te maken heeft met verandering van het oude systeem.

Nieuwetijdskind zijn is geen ziekte. Nu is er echter vaak vraag naar een zogenaamde checklijst van kenmerken van Nieuwetijdskinderen. De bepaling echter of iemand wel of niet “voldoet” is arbitrair. De stichting Nieuwetijdskinderen is dan ook geen voorstander van dit soort lijsten. Maar om nu praktisch te blijven vindt u hieronder een lijst van kenmerken die voor kunnen komen. Het aantal criteria waaraan het kind voldoet / moet voldoen is niet vast aan te geven. De lijst geeft slechts een indruk van de kenmerken die mogelijk kunnen voorkomen. De lijst is niet compleet. zoals u kunt zien is er een overlapping met de lijsten die u vindt voor ADHD, dyslexie en hoogbegaafdheid. Dit geeft stof tot nadenken en eist terughoudendheid in het stellen van een “diagnose”.

Nieuwetijdskinderen zijn altijd hoogsensitief. Maar niet alle hoogsensitieve kinderen zijn nieuwetijdskinderen. Een nieuwetijdskind is naast hooggevoeligheid te herkennen aan de volgende opvallende kenmerken:

 • Ze zijn zeer intuïtief, empathisch en helder voelend of begaafd op een ander gebied (helderwetend/ helderhorend, helderruikend helderziend etc.) Alle energieën zijn voor deze kinderen voelbaar. Ze hebben een spirituele gave.
 • Ze huilen vaak als baby
 • Ze doen wijze uitspraken voor hun leeftijd
 • Ze benaderen alles vanuit hun emotie
 • Ze leven vanuit de eigen wijsheid
 • Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over
 • Ze kennen een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ze hebben moeite met bedrog, liegen en onechtheid
 • Ze zijn druk (ADHD) of juist teruggetrokken
 • Ze hebben moeite met de motoriek
 • Ze zijn dromerig
 • Ze komen vaak met originele oplossingen waaraan niemand had gedacht
 • Ze reageren sterk intuïtief
 • Ze hebben soms paranormale ervaringen
 • Ze hebben soms dyslexie of dyscalculie
 • Ze hebben vaak voedingsintolerantie
 • Ze hebben eczeem, allergieën of andersoortige huidaandoeningen
 • Ze hebben soms astma
 • Ze hebben een sterke binding met de natuur en vaak zijn ze vegetariër uit overtuiging
 • Ze hebben vaak verschil in ontwikkelsnelheid tussen taal en rekenvaardigheden, motorische en intellectuele en sociale vaardigheden.
 • Ze kunnen soms zeer driftig zijn als ze niet begrepen worden
 • Ze zijn soms heel bang voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen
 • Ze hebben regelmatig slaapproblemen en zijn verdrietig en/of angstig
 • Ze zijn soms hoogbegaafd
 • Ze hebben een sterke verbinding met de geestelijke wereld, en zijn zich hiervan bewust.
 • Ze voelen zich één met alles, en ervaren dat alles met elkaar verbonden is. Hierdoor zijn ze wat meer grenzeloos, en kunnen ze minder makkelijk de scheiding voelen tussen zichzelf en de ander.
 • Zijn als een spiegel. Ze zijn erg confronterend. Ze kijken dwars door uiterlijk gedrag en maskers heen en voelen feilloos aan hoe iemand zich werkelijk voelt.
 • Ze leven vanuit intuïtie en gevoel. Ze voelen dingen aan en handelen daarnaar zonder daarbij na te denken.
 • Hebben een sterke verbinding met de natuur. En hebben het nodig om hiermee veel in contact te zijn.
 • Volgen hun eigen ontwikkeling. Ze willen aangesproken worden op hun eigen interesses en individuele kwaliteiten.
 • Hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Nemen al vroeg allerlei problemen en zorgen van anderen over en willen deze oplossen. Nemen taken en verantwoordelijkheden op zich. Ze zijn al vroeg de ‘ouder’ in het gezin, of hebben de zorg- of therapeut rol in gezin of relaties. Dit komt omdat ze van nature erg zorgzaam zijn en precies aanvoelen wat de ander nodig heeft.
 • Leven vanuit de eigen wijsheid. Sterk zelfbewustzijn.
 • Hebben wijze uitspraken. Ze kunnen op jonge leeftijd opvallend wijze uitspraken doen en zijn vroeg volwassen.
 • Enorm sterk rechtvaardigheidsgevoel. en hebben veel moeite met bedrog, liegen en onechtheid.
 • Hebben duidelijk doel of sterke missie om te helpen of de wereld te veranderen.
 • Hebben spirituele levenshouding. Ze kijken naar de wereld vanuit het hart en niet het verstand.
 • Ongevoelig voor autoriteit. Ze hebben moeite met gezag. Daardoor komen ze soms rebels, opstandig of eigenzinnig over op mensen.
 • Originaliteit en creativiteit. Ze zien meer dan logische verbanden, en kunnen nieuwe paden betreden en ontdekkingen doen.
 • Ze zijn erg visueel ingesteld en denken in beelden.

Tussen hooggevoelige- en nieuwetijdskinderen zijn er maar weinig duidelijk zichtbare verschillen te zien. Daarom worden ze ook nog wel eens met elkaar verward. Toch is het niet hetzelfde. Wat is nou precies het verschil?

Nieuwetijdskinderen zijn van deze tijd.

Volgens Elaine Aron, is hooggevoeligheid van alle tijden. Er zijn altijd al mensen geweest die gevoeliger waren dan anderen, maar voeger werd hier niet veel aandacht aan besteed. Daarnaast zijn er in de huidige maatschappij meer prikkels te verwerken en is de tijds-en prestatiedruk toegenomen waardoor het meer zichtbaar word. Het begrip nieuwetijdskinderen is de laatste tijd pas in opkomst. Het is voor het eerst ter sprake gekomen in de jaren ’70, toen er een andere aura-kleur en ander gedrag werd waargenomen bij kinderen.

Er is eerst een kleurverschil waargenomen. De eerste generatie nieuwetijdskinderen blijken een indigo kleurige aura te hebben, zij zijn hiernaar vernoemd. De volgende generatie nieuwetijdskinderen had een witte heldere aura met een kleurenspectrum. Zij worden de kristalkinderen genoemd. De daarop volgende generatie worden regenboogkinderen genoemd; dit omdat in hun aura regenboogkleurige energie heeft.

Naast het kleurverschil blijkt een groot verschil te zijn dat de aura (het energetische lichaam) van nieuwetijdskinderen minder vast zit aan het fysieke lichaam. De aura hangt meer los om hun lichaam en niet helemaal eromheen. Hierdoor zijn deze kinderen minder gegrond, hebben zij meer contact met de geestelijke wereld  en een gevoeligheid die veel sterker is dan die van vorige generaties.

Hoe minder de aurabescherming, hoe groter de gevoeligheid. Zo voelen nieuwetijdskinderen alles van de omgeving en van anderen. Ze zijn nog meer dan HSP’s gevoeliger voor bv. voeding, chemicaliën, emoties van anderen en energieën van de geestelijke wereld. Nieuwetijdskinderen zijn gevoeliger op elk gebied.

Nieuwetijdskinderen zijn naast hun hooggevoeligheid ook spiritueel begaafd. Ze zijn zeer intuïtief, empathisch en helder voelend of begaafd op een ander gebied (helder wetend/ -horend, etc.)

Een hoogsensitief persoon heeft een gevoelig zenuwstelsel waardoor prikkels die via de zintuigen binnenkomen heftiger ervaren worden. Ze zijn gevoeliger voor indrukken en prikkels en merken meer details op. Zij zijn niet perse spiritueel  begaafd en hebben niet perse contact met de geestelijke wereld.

Een  NTK is ook te herkennen aan het hebben van een sterk gevoel of duidelijke missie om de wereld op een of andere manier te helpen, te veranderen of te verbeteren. Dit kan zich in allerlei vormen uiten. Maar ze willen allemaal meer vrede, harmonie of rechtvaardigheid in de samenleving bereiken (bv op het gebied van economie, het onderwijssysteem, hulpverlening, de politiek, voeding of welzijn van dieren) en worden hier al van jongs af aan door aangestuurd en werken hier concreet aan. Ze voelen het echt als hun levensdoel. HSP’s hebben dit gevoel en deze missie niet perse.

Tips, Gewenst gedrag naar Nieuwetijdskinderen toe

 • Behandel ze altijd met respect, erken hun rol in het gezin
 • Help ze om hun eigen disciplinaire oplossingen te creëren
 • Geef ze altijd keuzes, in alles
 • Betuttel ze nooit
 • Lach ze nooit uit
 • Leg altijd uit waarom ze dingen moeten doen. Als het voor jezelf belachelijk klinkt dan doet dit het ook voor hen. Verander het dan, ze zullen dit respecteren. Ze weten direct wanneer je eerlijk bent dus probeer geen dingen te verzinnen en zeg gewoon dat je er vandaag geen zin in hebt omdat je moe bent
 • Word partners van ze in hun eigen opvoeding
 • Vanaf baby, leg alles uit wat en waarom je het aan het doen bent. Ze zullen je niet direct begrijpen maar voelen wel dat je hun bewustzijn respecteert. Het helpt ze enorm wanneer ze gaan praten
 • Als er toch problemen ontstaan ga dan ook naar iemand die ze begrijpt voordat je ze medicijnen geeft
 • Alle Nieuwetijdskinderen reageren bijzonder goed op Healing, Homeopathie, Bach-remedies en Reiki. Als dit door therapeuten wordt gedaan waar ze zich veilig voelen kan men in korte tijd verbijsterende resultaten zien
 • Geef ze onder alle omstandigheden hulp en voorkom negatieve kritiek.
 • Laat altijd weten dat je ze ondersteunt in hun proces. Ze zullen je vaak direct tegenspreken of hun commentaar laten weten.
 • Geniet en vier de successen.
 • Vertel ze niet wie ze nu zijn of wat ze later zullen worden. Ze weten al precies wat ze gaan doen. Laat ze zelf beslissen waar ze in geïnteresseerd zijn.
 • Forceer ze niet in een familiebedrijf. Deze kinderen zijn beslist geen volgers.
 • BEHANDEL ZE ALS EEN VOLWASSENE EN WEES EEN GOEDE VRIEND(IN) VOOR ZE.

Bron: nieuwetijdskinderen.

Pin It on Pinterest

Share This