Uw Dagkaart

Welke wijsheid heeft de dagkaart jou vandaag te bieden?

Als Kraai verschijnt, moet je eens nadenken over je opvatting van de wetten van de Grote Geest met betrekking tot de wetten van de mensheid. De kracht van de Kraai betekent kennis uit de eerste hand van goed en kwaad. Deze kennis van een hogere orde dan de kennis die tot uitdrukking komt in de wetten die in de menselijke cultuur werden geschapen. Als je met de kracht van Kraai spreekt, spreek je met krachtige stem over gebrek aan harmonie, evenwicht, heelheid en rechtvaardigheid. Wees bereid je denken en doen op elkaar af te stemmen, openlijk uit te komen voor jouw waarheid, de opdracht van je leven te kennen en het verleden, heden en toekomst in het nu in evenwicht te brengen. Verander die oude werkelijkheid van vorm, en wordt je toekomstige zelf. Probeer met behulp van de ombuiging van stoffelijke wetten de van vorm veranderde wereld van vrede te scheppen.


De Dagkaart

De dieren, onze medeschepselen, vertonen gedragspatronen waarin iedereen die slim genoeg is om hun levenslessen op te merken, helende boodschappen kan ontdekken. Deze kostbare geschenken van helende kracht zijn gratis. Aan elke les ligt een belangrijk idee of concept ten grondslag.

Uw dagkaart is een uitdrukking van een willekeurig moment.
Het is een symbolische weg langs elk moment in het leven om de waarheid over uzelf te ontdekken.
De kaarten onthullen de energie en sfeer om u heen en geven u inzicht in uzelf.
Ze stellen u open voor keuzes.
Wilt u meer weten over uw dagkaart bel dan een van onze consulenten, zij vertellen u graag meer over de betekenis van uw dagkaart.

Pin It on Pinterest

Share This