Uw Dagkaart

Welke wijsheid heeft de dagkaart jou vandaag te bieden?

Gordeldier draagt zijn wapenuitrusting op zijn rug. Zijn kracht maakt deel uit van zijn lichaam.
Als Gordeldier vandaag bij je komt binnen waggelen, is het tijd om je ruimte af te bakenen. Je huis is misschien een busstation geworden doordat jij bereid was dit te laten gebeuren. Je komt er misschien achter dat je geen “nee” kunt zeggen, ook al moet je de uitvoering van je plannen achterwege laten om een ander een genoegen te doen. Voor je het weet verwachten mensen van alles van je!

Je kunt jezelf wellicht eens de volgende vragen stellen:
1. Besteed ik genoeg tijd aan mijn persoonlijke genoegens?
2. Behandelen anderen mij als een deurmat?
3. Waarom raak ik altijd overstuur wanneer anderen zich weinig aan mij gelegen laten liggen?
4. Is er een reden voor dat ik altijd “ja”zeg?

Alle antwoorden op deze vragen hebben te maken met het definiëren van grenzen. Het gaat erom wat je wel en niet wilt doen, wat onbehaaglijk voelt en wat prettig. Hoe je reageert onder welke omstandigheden dan ook, hangt af van je vermogen objectief te zijn. Je kunt niet objectief zijn als je niet weet waar de persoonlijkheid van iemand anders eindigt  en waar de jouwe begint. Als je geen grenzen hebt, lijk je wel een spons. Vraag je af of je werkelijk gedeprimeerd bent of dat dit gevoel eigenlijk thuishoort bij degene met wie je praat. Sta jezelf dan toe om de wapenrusting van Gordeldier tussenbeide te laten komen, waardoor je je zelfgevoel weer terugkrijgt.


De Dagkaart

De dieren, onze medeschepselen, vertonen gedragspatronen waarin iedereen die slim genoeg is om hun levenslessen op te merken, helende boodschappen kan ontdekken. Deze kostbare geschenken van helende kracht zijn gratis. Aan elke les ligt een belangrijk idee of concept ten grondslag.

Uw dagkaart is een uitdrukking van een willekeurig moment.
Het is een symbolische weg langs elk moment in het leven om de waarheid over uzelf te ontdekken.
De kaarten onthullen de energie en sfeer om u heen en geven u inzicht in uzelf.
Ze stellen u open voor keuzes.
Wilt u meer weten over uw dagkaart bel dan een van onze consulenten, zij vertellen u graag meer over de betekenis van uw dagkaart.

Pin It on Pinterest

Share This