Uw Dagkaart

Welke wijsheid heeft de dagkaart jou vandaag te bieden?

Blijf je passief, doe je niets tegenover mensen, of omstandigheden, die je moreel, op ethisch gebied of zelfs fysiek, beledigen, kwaad doen, boos maken of zonder respect behandelen.
De bedoeling van je ziel is op dit moment dat je elke verwarrende en dreigende situatie vermijdt, maar dat je wel reageert op de verkeerde of onterecht dingen die je tegenkomt, met je hoofd en met je hart.
Wees zo objectief mogelijk bij de beoordeling van situaties die je als verkeerd of onterecht ervaart. Maak gebruik van een neutraal en wijs raadgever als klankbord. Leg de feiten uit, denk daarover na, en praat erover met een vertrouwd en bekwaam iemand. Kijk of je onbewuste patronen kunt herkennen, zowel in je tegenstander als in jezelf. Probeer te begrijpen wat de behoeften en motieven zijn van je tegenstander, en probeer ook helderheid te krijgen over je eigen verlangens en beweegredenen. Vermijd oordelen en zelfrechtvaardiging. Met andere woorden: luister met je hart, maar antwoord met een helder hoofd.

De Dagkaart

Uw dagkaart is een uitdrukking van een willekeurig moment.
Het is een symbolische weg langs elk moment in het leven om de waarheid over uzelf te ontdekken.
De kaarten onthullen de energie en sfeer om u heen en geven u inzicht in uzelf.
Ze stellen u open voor keuzes.
Wilt u meer weten over uw dagkaart bel dan een van onze consulenten, zij vertellen u graag meer over de betekenis van uw dagkaart.

Pin It on Pinterest

Share This