Uw Dagkaart

Welke wijsheid heeft de dagkaart jou vandaag te bieden?

Is je leven de laatste tijd een beetje onvoorspelbaar? Heeft het zich ten goede gekeerd, of juist het tegenovergestelde?
De bedoeling van je ziel op dit moment is, dat je opeenvolging van ervaringen herkent en respecteert, en vervolgens loslaat. Accepteer dat je er geen invloed op hebt. Waar je wel iets over hebt te zeggen is hoe je er op reageert en mee om gaat. Hoe meer je er los van bent, hoe meer je ziel in vrede zal zijn.
Beschrijf of verwoord opnieuw jouw ideeën over succes en falen. Respecteer dat er krachten zijn buiten jou invloedssfeer (zoals maatschappelijke kwesties, de intenties van je ziel, tijd) die deel uit maken van de natuurlijk cycli, en die de uitkomst van dingen beïnvloeden. Herken en erken, dat alle ervaringen op zielniveau deel uitmaken van een goddelijke orde, en dat alles voordeel voor je ziel met zich meebrengt. Echt succes zal jouw deel zijn, als je drama en wishful thinking loslaat in het leven, en gaven die voor je voeten liggen herkent en accepteert.

De Dagkaart

Uw dagkaart is een uitdrukking van een willekeurig moment.
Het is een symbolische weg langs elk moment in het leven om de waarheid over uzelf te ontdekken.
De kaarten onthullen de energie en sfeer om u heen en geven u inzicht in uzelf.
Ze stellen u open voor keuzes.
Wilt u meer weten over uw dagkaart bel dan een van onze consulenten, zij vertellen u graag meer over de betekenis van uw dagkaart.

Pin It on Pinterest

Share This